66-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: сервис и одржавање медицинске опреме, произвођача „Inomed medical“, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 66-15-O