ЈН 80-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 80-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка реагенаса и потрошног материјала за ацидо базне анализаторе GEM PREMIJER 3000, RAPIDPOINT RP500, ABL90FLEX за потребе лабораторија Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 80-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 80-15-О

Додатно појашњење 80-15-О

ИЗМЕНА Конкурсне документације 80-15-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 80-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 80-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 80-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 80-15-О, п.3