ЈН 55-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 55-15-O – Сервисирање, одржавање и поправка сплит клима уређаја

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 55-15-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

DODATNO POJAŠNJENJE 5

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (2)

DODATNO POJAŠNJENJE 6

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU