ЈН 81-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 81-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка лабораторијског потрошног материјала за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 81-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 81-15-О

Додатно појашњење за ЈН 81-15-O

 ИЗМЕНА Конкурсне документације 81-15-О

Додатно појашњење 2 за ЈН 81-15-O

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права