ЈН 99-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 99-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарат CENTAUR XP, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 99-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 99-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 99-15-О