ЈН 100-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 100-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарат ELECSYS XP, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 100-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација 100-15-О

Измењена Конкурсна документација 100-15-О – Измена бр.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 100-15-О