212-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 212-13-П – Сервисирање опреме за хлорисање „HLOROGEN“ (постројење за производњу хлора) и АДС –а систем за аутоматско дозирање хлора у води који се налази у Клиничком центру Војводине.

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREG.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ