160-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 160-13-M – Услуге атестирања вентила сигурности за потребе КЦВ-а

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 160-13-M

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

DODATNO POJAŠNJENJE 1 

DODATNO POJAŠNJENJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 3

DODATNO POJAŠNJENJE 4

DODATNO POJAŠNJENJE 5

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ