JН 104-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 104-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за апарат ART UNIVERZAL каскаде NT 100-24 за адсорпцију протеина за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 104-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 104-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 104-15-О