ЈН 121-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 121-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за апарат 3M Ranger и Bair-Hugger за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 121-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 121-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 121-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 121-15-О,п.2