ЈН 128-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 128-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинских гасова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 128-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 128-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 128-15-О