ЈН 137-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 137-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка генератора Mo/Tc aktivnosti 6 GBq и Tc (Sn) колоида, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 137-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 137-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 137-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 137-15-О,п.2