120-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:  120-15-M – извођење електроинсталације за  напајање постојећих „SPLIT“ клима уређаја у свим Клиникама Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:  

Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 120-15-M 

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU