ЈН 127-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: Услуга прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком за потребе  Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

Izmena konkursne dokumentacije

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU