208-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 208-13-M – Сервис и одржавање фотокопир апарата за потребе Клиничког центра Војводине

 

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMANTACIJA 208 13-M

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 208-13-M

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 DODATNO POJAŠNJENJE 1

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ