211-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 211-13-п

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Сервисирање опреме за контролу инфекције и опреме за третман инфективног отпада за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

KONK DOK PREG

OСТАЛО

 ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 211-13-P