JН 126-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 126-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка тестова и потрошног материјала за имунолошке анализе на EUROIMMUN апарату за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за JН 126-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 126-15-П

Одлука о додели уговора за ЈН 126-15-П

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 126-15-П