JН 139-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 139-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе ендоскопског кабинета интерне клинике у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 139-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 139-15-О

Додатно појашњење за ЈН 139-15-O

Додатно појашњење за ЈН 139-15-O бр.2

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 139-15-О

ИЗМЕНА КД за ЈН 139-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 139-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 139-15-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 139-15-О,п.3