ЈН 165-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: – Набавка  нове РТГ цеви на ЦТ апарату Somatom Definition Flash Dual Core, за потребе Ургентног центра, Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 165-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU