JН 156-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 156-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка вокалних протеза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 156-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 156-15-О

ИЗМЕНА конкурсне документација за ЈН 156-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 156-15-О