JН 191-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 191-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за aпарат EUROIMMUN за потребе Центра за лабораторијску медицину, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 191-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 191-13-П (диг)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 191-13-П