ЈН 145-15-П

ЈАВНА НАБАВКА: 145-15-П – сервис и одржавање магнетне резонансе произвођача „GE HEALTHCARE“, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU