ЈН 180-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:  Услуге бр. 180-15-O – сервис и одржавање лифтова произвођача ОТИС, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 180-15-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

IZMENA 2 KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 180-15-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1