181-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: редован и ванредан сервис по позиву аутоматских врата произвођача Tormax, Kaba и Came, за потребе Клиничког центра Војводине,  подељена у три партије, како следи:

 

  1. Партија: редован годишњи сервис и ванредан сервис по позиву аутоматских врата, произвођача Tormax
  2. Партија: ванредан сервис по позиву аутоматских врата, произвођача Kaba
  3. Партија: ванредан сервис по позиву аутоматских врата, произвођача Came 

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA -181-15-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN