160-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:

сервис и одржавање УПС уређаја у Клиничком центру Војводине, подељена по партијама, како следи:

 

  1. Сервис УПС уређаја – Ургентни центар
  2. Сервис УПС уређаја различитих произвођача
  3. Сервис УПС уређаја – ГАК
  4. Сервис УПС уређаја – JOVY ATLAS 120kVa

 

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 160-15-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, p1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, p2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, p3

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, p4