ЈН 206-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 206-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка галенских лекова-стерилни фармацеутски облици капи и масти за очи, стерилни раствори за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 206-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 206-15-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 206-15-O

Одлука о додели уговора за ЈН 206-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 206-15-О