ЈН 204-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 204-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе клиника у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 204-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 204-15-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације 204-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 204-15-О

Додатно појашњење за ЈН 204-15-O

 Додатно појашњење број 2 за ЈН 204-15-O

Одлука о додели уговора за ЈН 204-15-О, за партије бр. 1 и 3

Одлука о додели уговора за ЈН 204-15-О, за партије бр. 2, 4, 5 и 6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 204-15-О, п.1 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 204-15-О, п.2 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 204-15-О, п.3 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 204-15-О, п.4

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 204-15-О, п.5 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 204-15-О, п.6