JН 240-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 240-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за PCRm2000rt анализатор, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 240-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 240-15-O

Odluka o dodeli ugovora JN 240-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 240-15-O