ЈН 245-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 245-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка уградног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуде 245-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 245-15-O

ИЗМЕНА Конкурсне документације за ЈН 245-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 245-15-O

Одлука о додели уговора 245-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 245-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 245-15-О, п.2