ЈН 243-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 243-15-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка кожних стаплера за потребе Ургентног центра Клиничког Центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАЈавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 243-15-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 243-15-M

 Odluka o dodeli ugovora 243-15-M

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 243-15-M