ЈН 241-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-15-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сонди по Blakemoru за потребе Ургентног центра Клиничког Центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 241-15-M

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 241-15-M

Odluka o dodeli ugovora JN 241-15-M

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-15-M