JН 242-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка тестере за обдукционе сале, са припадајућим прибором, за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 242-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 242-15-O

Odluka o dodeli ugovora JN 242-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-15-О