215-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:Набавка намирница за исхрану болесника, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 215-15-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 3

Izmena konkursne dokumentacije 2

DODATNO POJAŠNJENJE 4

Odluka o dodeli Ugovora 215-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU