ЈН 223-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 223-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАПреговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: 

Обавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Конкурсна документација за ЈН 223-13-П

Додатно појашњење 223-13-П (1)

Додатно појашњење 223-13-П (2)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

Одлука о додели уговора за ЈН 223-13-П-диг.коп

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-13-П, партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-13-П, партија 7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-13-П, партија 16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-13-П, партија 12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-13-П, партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 6, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 8, ЈН 223-13-П

 Обавештење о обустави пartije 9, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 10, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 11, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 13, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 14, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 15, ЈН 223-13-П

Обавештење о обустави пartije 17, ЈН 223-13-П