226-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 

226-13-П – Сервисирање и одржавање свих пумпи и ел. мотора  за потребе КЦВ-а; 50511000 Услуге поправке и одржавања пумпи,
50532100 Услуге поправке и одржавања електромотора.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ O

KONKURSNA DOKUMENTACIJA -226-13-P

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ