216-13-П

 

ЈАВНА НАБАВКА: 216 13-П Сервисирање медицинских апарата произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе  Клиничког центра Војводине

 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА:

Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Obaveštenje o pokretanju postupka

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO 216-13-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 216-13-P

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

 

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

 

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

 

Преузимање ОВДЕ