JN 03-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 03-16-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за Force Triad апарат за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 03-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 03-16-O

Odluka o dodeli ugovora 03-16-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 03-16-О