JН 04-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 04-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ЕКГ и лабораторијског папира за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 04-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 04-16-O

Додатно појашњење за ЈН 04-16-O

 Odluka o dodeli ugovora 04-16-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-16-O