09-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 09-16-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка заштитног материјала за растварање цитостатика за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 09-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 09-16-O

Одлука о додели уговора за ЈН 09-16-О

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 09-16-O