Месец: август 2013.

162-13-М

ЈАВНА НАБАВКА: 162-13-М – Услуга оштења хирушких инструмената и израда кључева за потребе  Клиничког центара Војводине   ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 162-13-M ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

151-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 151-13-O – Сервисирање и одржавање свих пумпи и ел. мотора за потребе КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 151-13-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ЈН 214-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 214-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека са Листе лекова – фибриноген, коагулациони фактор XIII, хумани, апротинин, тромбин, калцијумхлорид, прашак и растварач за лепак за ткиво 3мл (270мг+180U+3000KIU+1500и.ј.+17,7мг) и 1мл (90мг+60U+1000KIU+500и.ј.+5,9мг), за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ЈН 210-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 210-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих ампулираних лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА: Koнкурсна документација за ЈН 210-13-О ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 210-13-O ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ: Обавештење о обустави

173-13-П

  ЈАВНА НАБАВКА:  173-13-П -Сервисирање медицинских апарата, произвођача «Shimadzu Corporation» за потребе  Клиничког центра Војводине       ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива       ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA konk dok PREG

164-13-О

ЈАВНА НАБАВКА: 164-13-О – Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на местима са повећаним ризиком за 2013. годину ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 164-13-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN ИЗМЕНЕ И

207-13-M

ЈАВНА НАБАВКА: 207-13-M   – Правне (адвокатске) услуге ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 207-13-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА

209-13-П Поправка парoвода и кондензног вода у дужини од 200м са уградњом предизолованих цеви и делимичном поправком урушеног параводног канала за потребе Клиничког центра Војводине

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE Konkursna dokumenatcija parovod 26.08.2013-Model Konkursna dokumenatcija konacna Izmena i dopuna 1 Izmena i dopuna 2 Izmena i dopuna 3 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 209-13-P ODLUKA O DODELI UGOVORA U

ЈН 189-13-О-Д

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-13-О-Д ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованих и нерегистрованих лекова са Листе лекова и галенских лекова за потребе допунског рада Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 189-13-О-Д ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда

146-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 146-13-O – Замена компресора на расхладном систему ГАК ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 146-13-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 146-13-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 146-13-O ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Top