209-13-П Поправка парoвода и кондензног вода у дужини од 200м са уградњом предизолованих цеви и делимичном поправком урушеног параводног канала за потребе Клиничког центра Војводине

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Konkursna dokumenatcija

parovod 26.08.2013-Model

Konkursna dokumenatcija konacna

Izmena i dopuna 1

Izmena i dopuna 2

Izmena i dopuna 3

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 209-13-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU