ЈН 189-13-О-Д

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-13-О-Д

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованих и нерегистрованих лекова са Листе лекова и галенских лекова за потребе допунског рада Клиничког

центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 189-13-О-Д

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 189-13-О-Д

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 189-13-О-Д, п.1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 7, ЈН 189-13-О-Д

Обавештење о обустави пartije 10, ЈН 189-13-О-Д