Месец: октобар 2013.

ЈН 223-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 223-13-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:  Обавештење о покретању поступка ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Конкурсна документација за ЈН 223-13-П Додатно појашњење 223-13-П (1)

Објава претходног обавештења за уља за ложење

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) Објављује ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег

Објава претходног обавештења за медицинску опрему

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) Објављује ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО За добра и услуге: набавка медицинске опреме за

ЈН 221-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 221-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 221-13-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 221-13-О ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА: Обавештење

222-13-П

ЈАВНА НАБАВКА:  222-13-П – Сервисирање апарата за анестезију, модуларних анестезија монитора, пацијент монитора и ЕКГ апарата, произвођача „GE Healthcare (Datex Ohmeda“ за потребе  Клиничког центра Војводине; 50420000 Услуге  поправке и одржавање медицинске и хирушке опреме. ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без

ЈН 213-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-13-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка игала за радиофреквентну аблацију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 213-13-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 213-13-О ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: Обавештење о закљученом

224-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 224-13-П – Поправка апарата ESWL – апарат Dornie Delta II за разбијање камена у мокраћним путевима, за потребе Клинике за урологију, Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.став 1.тачка 3.). ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O

Top