Месец: октобар 2014.

ЈН 204-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 204-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 204-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 204-14-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 204-14-О Измењена конкурсна

185-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: набавка алата за техничку службу, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 185-14-O DODATNO POJASNJENJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

199-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: сервисирање плазма стерилизатора у Ургентном центру, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA -199-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

198-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 198-14-O – сервисирање апарата за хемодијализу марке  произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 198-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Претходно обавештење – набавка лекова, лабораторијског, санитетског и уградног материјала

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО Врста предмета: Добра За добра и услуге: • набавка

ЈН 223-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 223-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог потрошног материјала за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 223-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 223-14-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-14-О, п.1

ЈН 221-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 221-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова за дијализу – укључење за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  Позив за подношење понуда за ЈН 221-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 221-14-O Обавештење о закљученом уговору за

ЈН 218-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 218-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка капа, каљача и маски за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 218-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 218-14-O  Измењена конкурсна документација за ЈН 218-14-O –

ЈН 217-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 271-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка филтера за дезинфикатор ендоскопа трахеостомских тубуса и пнеумоколон комплета за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 217-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 217-14-O Обавештење о

ЈН 224-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 224-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – bendamustin prašak za rastvor za infuziju 25mg и 100mg, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 224-14-O

Top