ЈН 217-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 271-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка филтера за дезинфикатор ендоскопа трахеостомских тубуса и пнеумоколон комплета за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 217-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 217-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 217-14-О, п.1