Месец: мај 2019.

88-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 88-19-O – Поправка микроскопа “OPMI PENTERO“- за потребе Операционих сала ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

97-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 97-19-O – Поправка сензора на мамографу ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 115-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 115-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијског намештаја са радним површинама адекватним за рад са специфичним форензичким узорцима за Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда

105-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 105-19-O – Сервисирање инструмената ABI PRISM 7000 Sequence Detection System Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику – ДНК лабораторија ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli

98-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 98-19-O – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине, објекат број 50 – III фаза ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA

121-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 121-19-O – Сервис замрзивача за коштану банку „HERAUS HFU 686“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

81-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 81-19-O – Поправка инструмената за лапороскопију – ОП сале ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 129-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 129-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за максилофацијалну хирургију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 129-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 129-19-O Odluka o dodeli ugovora 129-19-O

85-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 85-19-O – Сервис и поправка ел.пнеуматског комприметра  -Турнике у УЦ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

84-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 84-19-O – Сервис и поправка артроскопских оптика 30° ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE DODATNO POJAŠNJENJE OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O

Top