Месец: мај 2019.

122-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 122-19-M – Услуга одржавања БМС и ТО ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

140-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 140-19-П – Санација санитарних чворова на првом спрату ламеле А-полуинтензивна нега порођајног блока Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈН 139-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 139-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог потрошног лабораторијског материјала за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак  са објављивањем позива ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: Позив за

132-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 132-19-O – Штампани материјал у циљу реализације програма „Раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA132-19-O

JН 135-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 135-19-О  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинских средстава за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 135-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 135-19-O Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 135-19-O

ЈН 138-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 138-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 138-19-O ИЗМЕНА конкурсне

JН 136-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка рукавица за посебне потребе Операционог блока за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 136-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 136-19-O Одлука

JН 137-19-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 137-19-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка папира за апарате за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 137-19-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 137-19-OС Oдлука о закључењу оквирног споразума за

ЈН 133-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 133-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за анализу биолошких узорака за потребе токсиколошке лабораторије Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Kлиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење

109-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 109-19-O – Сервис и одржавање ЦТГ апарата произвођача Бистос за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top