ЈН 115-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 115-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка лабораторијског намештаја са радним површинама адекватним за рад са специфичним форензичким узорцима за Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 115-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 115-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 115-19-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 115-19-O

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 115-19-O

Измена конкурсне документације за ЈН 115-19-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 115-19-O

Odluka o dodeli ugovora 115-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 115-18-О