Месец: јул 2019.

ЈН 190-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 190-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка потрошног материјала за обављање процедура на периферним крвним судовима и процедура неваскуларне интервентне радиологије за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива, члан 36. став 1.

ЈН 187-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 187-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сонди за радиофреквентну аблацију: једнократни интерстицијални (међупросторни) апликатор за перкутану или интраоперативну употребу за микроталасну термалну аблацију меких ткива и једнократна интерстицијална (међупросторна) електрода за перкутану или интраоперативну употребу за радиофреквентну термалну

Претходно обавештење – 2019 Набавка рачунарске опремe, периферних уређаја и софтвера за потребе Клиничког центра Војводине

2019- Prethodno obaveštenje – računarska oprema

173-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 173-19-O – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола  ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA

178-19-O

  ЈАВНА НАБАВКА: 178-19-О – Набавка ентералне хране за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O OBUSTAVI ODLUKA O DODELI OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA P2 OBAVEŠTENJE O

ЈН 177-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-19-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка осталог уградног материјала и парцијалне бесцементне протезе рамена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1.

ЈН 174-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 174-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка транспортног вентилатора за потребе Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 174-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН

110-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 110-19-О – Сервисирање апарата за капиларну електрофорезу 3500 GENETIC ANALYZER (Applied Biosystem) и ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) у ДНК лабораторији за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

172-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 172-19-O – Сервис и одржавање стерилизатора произвођача Sterivap (Чешка) и Udono (Јапан) ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

164-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 164-19-O – Извођење радова на инвестиционом одржавању подних површина у операционим салама и ходницима Ургентног центра Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O

Top