Месец: јул 2019.

176-19-М

ЈАВНА НАБАВКА: 176-19-M – Сервис штампача, факс апарата и фотокопира ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – partija 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

185-19-M

ЈАВНА НАБАВКА: 185-19-M – Мобилна телефонија ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

100-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 100-19-O – Набавка опреме и eлектронске базе података у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“. ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA

JН 189-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 189-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова-aflibercept и hemin, humani за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 189-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација јн 189-19-О

ЈН 188-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка опреме за потребе реализације  Програма ране мобилизације критично оболелог хирушког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 188-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

ЈН 182-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованoг лека ван Листе лекова-ibrutinib за потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 182-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 182-19-O

180-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 180-19-П – Непредвиђени радови на адаптацији зграде за абдоминалну и трансплатациону хирургију и Службе операционих сала Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA

ЈН 183-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 183-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 183-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација јн 183-19-О Одлука о додели уговора за

ЈН 184-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 184-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка трака за мерење глукозе у крви и игала за инсулински пен за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 184-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

ЈН 181-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 181-19-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за аутоматске шприцеве за CT и MR апарате за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 181-19-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

Top